Inšpirácie

Zaobchádzajte s vodou zodpovednejšie.
Inšpirujte sa opatreniami, ktoré navrhli
súťažiaci alebo ktorých realizáciu
podporila Nadácia Ekopolis v minulosti.
foto: © Michal Příhoda

Zlepšenie kvality vody v obci Bunkovce


[Riešená lokalita]
Košický kraj, Bunkovce (okr. Sobrance)

[Kľúčové slová]
Vahaldova studňa, mŕtve rameno, obedný rybník.

Zber a využitie dažďovej vody v školskej záhrade


[Riešená lokalita]
Žilinský kraj, Dolný Kubín

[Kľúčové slová]
využitie dažďovej vody, úspora pitnej vody

Súčasné výzvy protipovodňovej ochrany a novodobé prístupy vodného manažmentu


[Riešená lokalita]
Bratislavský kraj, Doľany, Častá, Píla, Dubová, Budmerice

[Kľúčové slová]
povodeň, riziko, manažment, ochrana, vodný tok

Sadovnícko-architektonické možnosti využitia zrážkovej vody v podmienkach sídla


[Riešená lokalita]
Prešovský kraj, Prešov

[Kľúčové slová]
"zachytávanie dažďovej vody", "hospodárenie s dažďovou vodou", "zásaková priekopa"

Riešenie príčin povodní v obci Beluj


[Riešená lokalita]
Banskobystrický kraj, Beluj (okres Banská Štiavnica)

[Kľúčové slová]
hrozba povodní, mapové výstupy, ekostabilizačné opatrenia, suchý polder, zasakovacie pásy

Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa


[Riešená lokalita]
Nitriansky kraj, Maňa

[Kľúčové slová]
voda, zelená a modrá infraštruktúra, biodiverzita, verejný priestor, krajinná architektúra, ekologické brehy, mokraď, vodná záhrada, biotop, fauna a flóra

Revitalizácia mestského parku v Prievidzi


[Riešená lokalita]
Trenčiansky kraj, Prievidza

[Kľúčové slová]
Revitalizácia, čistenie, zapojenie verejnosti

Protierózne a protipovodňové melioračné opatrenia v meste Levice, mestská časť


[Riešená lokalita]
Nitriansky kraj, Levice, mestská časť Horša

[Kľúčové slová]
meliorácie, protierózna ochrana, protipovodňová ochrana, spevnenie svahu,

Počúvadlianske jazero


[Riešená lokalita]
Banskobystrický kraj, Banská Štiavnica

[Kľúčové slová]
erózia pôdy, znečistenie jazera

Park v átriu


[Riešená lokalita]
Prešovský kraj, Poprad, Prešovský kraj

[Kľúčové slová]
dažďová voda, retencia, zeleň, priepustné spevnené plochy, využívanie vody

Obnova častí mŕtveho ramena Tice


[Riešená lokalita]
Košický kraj, Svätá Mária, Rad

[Kľúčové slová]
východoslovenská nížina, rameno Tice, mokrade, mŕtve ramená, sucho

koncepcia renaturácie toku Trnávka


[Riešená lokalita]
Trnavský kraj

[Kľúčové slová]
politika, ekonomický model, poľnohospodárstvo, zadržiavanie vody, renaturácia, podpora podnikania, zadržiavanie vody

Architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom


[Riešená lokalita]
Nitriansky kraj, Nitra

[Kľúčové slová]
voda, vodný mlyn, brownfield, rieka, industriál

Aby voda zostala v krajine


[Riešená lokalita]
Banskobystrický kraj, Krupina

[Kľúčové slová]
zadržiavanie vody v krajine, mokrade

Revitalizácia starého ramena Váhu za účelom zlepšenia vodných pomerov v ramene


[Riešená lokalita]
Trnovec nad Váhom

[Kľúčové slová]
Váh, staré rameno, revitalizácia

Mokraď Bazén a Náhon ležiace za projektom ZáZeMie v Spišskej Novej Vsi


[Riešená lokalita]
Spišská Nová Ves

[Kľúčové slová]
Mokraď, Biotop, Vysušovanie, Sezónny nedostatok vody, Fauna, Flóra, Revitalizácia, Hornád, Ekosystém

Obnova ramena Hrona pri Rudne


[Riešená lokalita]
Rudno nad Hronom

[Kľúčové slová]
biodiverzita, Hron, obnova ramena, revitalizácia toku

Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka


[Riešená lokalita]
Trnava

[Kľúčové slová]
zadržanie vody, vodozádržné opatrenia, ochladzovanie vzduchu, vzdúvacie objekty

MYZONE - TRANSFORMÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU


[Riešená lokalita]
Nové Zámky

[Kľúčové slová]
voda, vodný prvok, verejný priestor, námestie, atraktivizácia

Dažďové vody v Banskobystrickom pivovare


[Riešená lokalita]
Banská Bystrica

[Kľúčové slová]
dažďová voda, klimatická zmena, dažďová záhrada, strešná zeleň, vsak

Revitalizácia studničky v meste Revúca


[Riešená lokalita]
Revúca

[Kľúčové slová]
revitalizácia, studnička, oddychová zóna, jazierko, edukačný priestor, altánok, hotel pre hmyz
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk