Aktuality

Finále súťaže PRE VODU 2020
10. 12. 2020

Neverejné finále súťaže PRE VODU sa uskutočnilo online 10. decembra 2020. Mladí súťažiaci postupne odprezentovali pred odbornou porotou svoje súťažné práce, ktoré si môžete pozrieť v .pdf formáte:
   
Vyhodnotenie, vyjadrenia poroty a udelenie ocenení budú zverejnené 27. januára 2021 na FB stránke Nadácie Ekopolis, zároveň vydáme aj tlačovú správu a informáciu pre verejnosť.


Predbežná informácia k prezentácii súťažných prác vo finále 5. ročníka súťaže PRE VODU
25.10.2020

Po uzávierke (10. 11. 2020) na odovzdanie súťažných prác bude v decembri nasledovať finále súťaže PRE VODU.

Vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s o šírením ochorenia covid-19 bude finále súťaže a prezentácia pred odbornou porotou prebiehať 10. 12. 2020 medzi 9,00 a 12,00 hod. neverejne formou on-line prezentácií cez platformu zoom. Finalisti súťaže dostanú emailom detailnejšiu informáciu o odporúčanej štruktúre prezentácie a pridelený presný čas na on-line "stretnutie" s porotou. Finalisti budú môcť sledovať aj prezentácie ostatých súťažiacich alebo sa pripojiť iba na vlastnú prezentáciu.

Výsledky 5. ročníka súťaže PRE VODU budú oznámené počas slávnostneho vyhlásenia, ktoré sa uskutoční formou online verejného streamu v januári 2021.

Exkurzia na miesta dobrej praxe v rámci 5. ročníka súťaže PRE VODU
 

"Hospodárenie s vodou v zastavanej krajine" (5. 8. 2020) a "Dunaj a krajina okolo neho" (2. 7. 2020)

Viac informácií na https://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Workshopy


POZOR - zmena pravidiel a posun termínov (v súvislosti s obmedzeniami kvôli COVID-19)
31.3.2020

V dôsledku obmedzení a potreby dodržiavania prevenčných opatrení na zníženie šírenia choroby COVID-19 pristupujeme k zmene pravidiel v rámci aktuálneho ročníka súťaže PRE VODU a ku posunu termínov.

Zmeny sa týkajú týchto skutočností:
- v rámci kategórie študentských školských tímov zrušenie min. a max. počtu študentov v tíme a zrušenie podmienky povinného spoločného stretnutia v teréne spolu so zadávateľom problémovej situácie;
- predĺženie termínu na odovzdanie súťažných prác mladých ľudí - do 10. 11. 2020 (namiesto pôvodného termínu 30. septembra 2020);
- všetky súťažné práce automaticky postúpia do finále súťaže a to tak v kategórii študentských školských tímov, ako aj v otvorenej kategórii;
- zavádzame možnosť (nie povinnosť) konzultovať práce pred odovzdaním s odbornou porotou - na to bude vyhradený čas od 15. 9. do 2. 11. 2020, pričom člen/ka odbornej poroty môže dať ku súťažnej práci odporúčania na dopracovanie, doplňujúce otázky alebo iný typ spätnej väzby. Je však potrebné rátať s nevyhnutným časom na reakciu člena/ky poroty (max. 1 týždeň);
- finále súťaže PRE VODU bude v Bratislave v prvej polovici decembra 2020. Predstavenie prác bude prebiehať osobne pred porotou, alebo formou on-line prezentácií. Spôsob a termín bude prispôsobený podmienkam v danom čase, a vopred bude komunikovaný so súťažiacimi aj verejnosťou.

Víťazi súťaže PRE VODU 2019
13.11.2019

Finále súťaže PRE VODU sa uskutočnilo 13. novembra 2019 v priestoroch SATORI stage v Bratislave. Finalisti prostredníctvom prezentácií osobne predstavili svoje súťažné návrhy pred porotou. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí z otvorenej kategórie ocenila odborná porota odmenami 1000 eur, 500 eur a 200 eur. Víťazný tím z kategórie školských tímov získal cenu 1000 eur.

Otvorená kategória:
1.miesto: Architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom, Miroslav Čibik  s hlavnou výhrou 1000 eur
2.miesto: Revitalizácia studničky v meste Revúca, Michal Tomlain  s výhrou 500 eur
3.miesto: Koncepcia renaturácie toku Trnávka, Tomáš Pozdech s výhrou 200 eur

Kategória študentských tímov:
1.miesto: Park v átriu (Poprad), Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach získava Cenu Nestlé v hodnote 1000 eur.

IMG_5057.JPG

7. 10. 2019

Do hodnotenia poroty postúpilo 6 súťažných návrhov mladých ľudí. Finále štvrtého ročníka súťaže PRE VODU sa uskutoční 13. novembra 2019 v Bratislave, v Satori Stage.

11.2.2019
Mladí ľudia od 18 do 30 rokov už môžu začať pracovať na riešení niektorého z piatich zaujímavých zadaní, ktoré nominovali v priebehu januára samosprávy, školy a firmy. Súťažiť môžu aj s iným súťažným návrhom. Práce je potrebné zaslať elektronicky po predchádzajúcej registrácii, uzávierka je 30. septembra 2019. Finále súťaže bude v druhej polovici novembra 2019.

11.1.2019
Zahájili sme nový ročník súťaže PRE VODU. Informácie, pravidlá a časový harmonogram sú zverejnené TU.


Víťazi súťaže PRE VODU 2018

Finále súťaže sa uskutočnilo 4. mája 2018 v priestoroch hotela TATRA v Bratislave, kde finalisti prostredníctvom prezentácií osobne predstavili svoje súťažné návrhy. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí z otvorenej kategórie ocenila odborná porota odmenami 1000 eur, 500 eur a 200 eur. Víťazný tím z kategórie školských tímov získal cenu 1000 eur.

Otvorená kategória:
1.miesto: Attila Tóth: Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa (1 000 €)
2.miesto: Ágnes Agócsová: Obnova ramena Hrona pri Rudne (500 €)
3.miesto: Adam Repel: Obnova častí mŕtveho ramena Tice (200 €)

Kategória školských tímov:
1.miesto: Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, STU Bratislava (1 000 €)

finale-2018-a.JPG finale-2018-b.JPG

V tohtoročnej súťaži PRE VODU súťaží až deväť návrhov na efektívne hospodárenie s vodou

6. 4. 2018
Študenti z univerzity v Banskej Bystrici začínajú riešiť zadržanie vôd v ČOV Rakytovce

10. 11. 2017
Súťaž PRE VODU – Mladí ľudia môžu opäť pomôcť efektívne riešiť hospodárenie s vodou
16. 10. 2017
Blíži sa uzávierka v súťaži PRE VODU
13. 9. 2017

3. ročník súťaže PRE VODU s novinkami a záštitou ministra

24. 08. 2017


Víťazi súťaže PRE VODU 2017

1. cena - 1 100 eur - Miloš Hajko, Lucia Spálová: Revitalizácia starého ramena Váhu za účelom zlepšenia vodných pomerov v ramene

Problémom ramena pri obci Trnovec nad Váhom je veľký rozkyv hladiny Váhu, ktorý je spôsobený prevádzkou VD Kráľová. Preto je hlavným cieľom štúdie opísanie jestvujúceho stavu ramena na Váhu, celková revitalizácia ramena a navrhnutie vhodných technických opatrení tak, aby sa zabezpečila stála hladina vody v ramene hlavne v čase neresu a jeho následné prirodzené zarybnenie. Nezanedbateľným bodom štúdie je taktiež aj následné zatraktívnenie a využitie okolia ramena na rekreačné a náučné účely.
 

2. cena - 550 eur - Nina Ondrušová, Michaela Hollá, Lívia Kruliacová: Mokraď Bazén a Náhon ležiace za projektom ZáZeMie v Spišskej Novej Vsi

Myšlienkou návrhu je revitalizácia z dôvodu zanedbanej oblasti, vyriešenie ekologického a estetického návrhu z dôvodu zachovania fauny a flóry a ich doplnenie. Cieľom je zabezpečenie vhodného prostredia pre život vzácnych druhov rastlín a živočíchov, spríjemnenie prostredia v oblasti pre okolie a obyvateľstvo.
 

3. cena - 200 eur - Nikola Herchlová: Riešenie príčin povodní v obci Beluj

Cieľom projektu bolo identifikovať plochy, kde sa koncentruje zrážková voda a porovnať ich so skutočným stavom. V teréne boli tieto plochy potvrdené. Na poľnohospodárskych pozemkoch dochádza aj k tvorbe eróznych rýh, čo len potvrdzuje zlé infiltračné podmienky a degradáciu krajiny, pričom tie sú ovplyvnené najmä spôsobom hospodárenia. Navrhované opatrenia zachytávaju povodňovú vodu v krajine a zabraňujú erózií.

TLAČOVÁ SPRÁVA - viac informácií o výsledkoch súťaže.


 

Inšpiratívne príklady nakladania s vodou z Ekopolisu v časopise URBANITA

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo dvojčíslo odborného časopisu URBANITA. Je venované problematike zmeny klímy a s tým spojenými výzvami pre mestá a dediny, ich rozvoj a plánovanie.

Do časopisu prispela článkom aj Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis, ktorá spísala informácie o niektorých zaujímavých riešeniach podporených z grantových programov nadácie v minulosti. Ide o opatrenia, ktoré boli podporené v rámci programu "PRE VODU" v r. 2013 a 2014. Elektronickú verziu časopisu nájdete TU v .pdf

 

Staršie príspevky:

Finalisti súťaže PRE VODU 2017
21. 2. 2017
 

Nadácia Ekopolis odštartovala 2. ročník súťaže PRE VODU
15. 06. 2016


Súťaž PRE VODU 2016 má svojich víťazov
27. 04. 2016

V súťaži PRE VODU 2016 poznáme 6 finalistov
Pozvánka na slávnostné vyhodnotenie 
01. 04. 2016

Do súťaže PRE VODU ponúklo nápady na efektívnejšie hospodárenie s vodou dvanásť tímov
24. 02. 2016

16. februára 2016 budeme diskutovať o vodnom plánovaní a povodiach
04. 02. 2016
 

Súťaž Pre vodu 2016 – Do uzávierky študentských prác zostávajú už len necelé 4 týždne
28. 01. 2016

Súťaž Pre vodu 2016 – študenti pomôžu nájsť obciam riešenia efektívneho hospodárenia s vodou
23. 11. 2015

Súťaž Pre vodu 2016 prinesie riešenia pre slovenské obce
20. 10. 2015

Fotografie

Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk