Harmonogram súťaže

  • 3. február 2020 uzávierka pre prihlásenie zadaní – situácií na riešenie (samosprávy, mimovládne organizácie, vlastníci a správcovia pozemkov a budov a pod.). Po kontrole a príp. doplnení sú situácie zverejnené (11. 2. 2019).
 
  • február - apríl 2020 vytvorenie študentských tímov z univerzít (pre kategóriu študentských školských tímov)
 
  • marec - október 2020 (v prípade, ak to umožnia podmienky prevencie šírenia COVID-19) verejné workshopy a exkurzie pre mladých odborníkov, súťažiacich aj ľudí, ktoríí rozhodujú o opatreniach na efektívne hospodárenie s vodou (pre propagáciu súťaže a tematiky ochrany a úspor vody) a water thinking weekends v kategórii študentských školských tímov – stretnutia študentských tímov a riešenie vybraných modelových situácií priamo v teréne
 
  • február - október 2020 individuálna a skupinová práca mladých ľudí v rámci otvorenej kategórie
 
  • 10. november 2020 uzávierka odovzdania súťažných návrhov od jednotlivcov a tímov mladých ľudí v otvorenej kategórii aj v kategórii študentských školských tímov
 
  • prvá polovica decembra 2020 finále súťaže v kategórii študentské školské tímy a v otvorenej kategórii – prezentácia finalistov na odbornej konferencii pred porotou (osobne alebo on-line), vyhlásenie výsledkov súťaže
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk