Súťaž Pre vodu 2020

Navrhni, ako hospodárne zaobchádzať s vodou
a získaj Cenu Nestlé vo výške 1 000 €.

Ako súťaž funguje?

 1. Samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásia do 3. 2. 2020 reálne problémové situácie a ty im ich následne môžeš pomôcť vyriešiť.  
 2. Súťaží sa v dvoch kategóriách – prvá je pre študentské školské tímy, ktoré vedie pedagóg/čka z univerzity alebo vysokej školy. V rámci druhej, otvorenej kategórii sa môže zúčastniť ktokoľvek - vyber si niektorú zo situácií alebo navrhni vlastný nápad.
 3. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Viac informácií nájdeš v Pravidlách.
 4. Až po registrácii budeš mať možnosť vidieť podrobnejšie informácie o nominovaných problémoch (zadaniach).
 5. Súťažný návrh môžeš spracovať ako jednotlivec, alebo pozvi ďalších kreatívcov z iných odborov. Tím môže mať maximálne 6 členov.
 6. Súťažný návrh môžeš až do odovzdania konzultovať s tvojimi pedagógmi, priateľmi či inými odborníkmi a upravovať. Využi kontakt na zadávateľa situácie, ktorú si si vybral.
 7. Uzávierka súťažných projektov v štvrtom ročníku bude 10. 11. 2020 (vrátane), súťažný návrh sa podáva elektronicky cez formulár na webe (vpravo). Budeme ale radi, ak nám návrh pošleš už skôr.  
 8. Do finále v rámci otvorenej kategórie aj v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky súťažné práce a riešenia.
 9. Finále - prezentácie najlepších projektov pred odbornou porotou sa uskutoční 10. 12. 2020 - on-line cez platformu zoom. O konkrétnych časoch prezentácií budú informovaní finalisti. Odovzdanie cien môžeš sledovať online v januári 2021.
 10. Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € resp. 200 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000 €.
 11. Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú s tebou ďalej spolupracovať.

Prihlásené súťažné návrhy

[Názov zadania]

Návrh revitalizačných úprav koryta a brehov potoka Drázus v Rožňave


[Riešená lokalita]

Rožňava


[Autor]
Michal Tomlain
[Názov zadania]

Obnova koryta potoka Všivák


[Riešená lokalita]

Žilina


[Autor]
Samuel Sekera
[Názov zadania]

Obnova Lakšárskeho jazera


[Riešená lokalita]

Lakšárska Nová Ves


[Autor]
Tomáš Kysel
[Názov zadania]

Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie


[Riešená lokalita]

Veľké Zálužie


[Autor]
Jakub Pagáč
[Názov zadania]

Odkrytie koryta potoka Všivák a revitalizácia Sadu SNP v Žiline.


[Riešená lokalita]

Žilina


[Autor]
Štefan Jančár
[Názov zadania]

Zatraktívnenie rybníka v areáli schátralých Kúpeľov Byšta


[Riešená lokalita]

Byšta


[Autor]
Andrea Zajacová
[Názov zadania]

Štylizácia mokraďového spoločenstva - Trenčianske Biskupice


[Riešená lokalita]

Trenčín


[Autor]
Miroslav Čibik
[Názov zadania]

Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU


[Riešená lokalita]

Nitra


[Autor]
Martin Manina
[Názov zadania]

Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina


[Riešená lokalita]

Žilina


[Autor]
Jakub Kypus
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk