Pre
vodu

Chceme podporiť riešenia problémov 
s vodou v sídlach aj vo voľnej krajine.

  1. Samosprávy, mimovládne organizácie a ďalšie subjekty môžu prihlásiť situácie, s ktorými si nevedia poradiť alebo potrebujú nový pohľad na ich riešenie.
  2. Súťažiaci vypracujú návrhy riešenia, najlepšie postúpia do finále v otvorenej kategórii alebo v kategórii študentských školských tímov.
  3. V oboch kategóriách získajú najlepší súťažiaci Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €.
Situácie na riešenie
Trápi Vašu obec či mesto problém s vodou? Či už ide o problém zadržania alebo využitia dažďovej vody, sucho, povodne, odnos pôdy z polí alebo čistenie vody, pomôžeme Vám nájsť riešenie. Popíšte a zaregistrujte svoju situáciu do súťaže Pre vodu 2020. Pomocou vypracovaných súťažných návrhov získate od mladých odborníkov návrhy na riešenie.
Súťaž Pre vodu 2020
Zapoj sa do súťaže! Vďaka tebe budú v obciach lepšie hospodáriť  s vodou a zároveň máš šancu vyhrať 1 000 €. Vyber si niektoré z reálnych situácií alebo navrhni vlastný inovatívny nápad. Prihlásiť sa môžu jednotlivci i skupiny riešiteľov. Odovzdaj svoj súťažný návrh a vyhraj.
Inšpirácie
Zaujíma vás, ako lepšie hospodáriť s vodou? Vďaka súťaži Pre vodu, ale aj vďaka našim partnerom objavujeme zaujímavé a častokrát i netradičné riešenia. V tejto sekcii nájdete vybrané inšpiratívne riešenia zo Slovenska, z Čiech a ďalších krajín. Inšpirujte sa!
 
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk