Situácie na riešenie

Bojujete so suchom, povodňami, nadmernou spotrebou vody alebo iným problémom?
Súťaž Pre vodu vám pomôže riešiť problémy s vodou.

Zapojením do súťaže získate nové pohľady a riešenia spracované do formy jednoduchých štúdií, ktoré vám pomôžu efektívnejšie hospodáriť s vodou. Tieto môžete použiť podľa potrieb vašej komunity.

Ako sa môžete zapojiť?

  1. Do 3. februára 2020 prostredníctvom elektronického formuláru nominujte situáciu, ktorú chcete riešiť. Môže ísť napr. o prevenciu sucha a povodní, opatrenia na zadržiavanie alebo vsakovanie dažďovej vody, čistenie a využívanie sivej vody, zníženie spotreby pitnej vody, využitie prameňa alebo vody z neho, ktorá dnes odchádza bez využitia do kanalizácie a pod. Podrobnejšie informácie nájdete v Pravidlách pre zadávanie situácií.
  2. Do formuláru vyplníte, čo chcete dosiahnuť a čo by mali pre vás súťažiaci spracovať.
  3. Súťažiaci si budú môcť vybrať vaše zadanie ako tému pre vypracovanie súťažného návrhu v rámci tzv. otvorenej kategórie, v ktorej môžu súťažiť jednotlivci aj tímy. V rámci kategórie „študentské školské tímy“ budú skupiny študentov riešiť vybrané modelové problémy, ktoré budú vybrané organizátorom z nominovaných situácií v aktuálnom alebo v predchádzajúcich ročníkoch súťaže. Budeme radi, ak študentom poskytnete podporu v podobe ďalších informácií alebo konzultácií.
  4. Uzávierka súťažných návrhov je 10. novembra 2020. Až potom na webe zverejníme všetky prihlásené súťažné projekty a vy zistíte, koľko tímov sa definitívne rozhodlo pomôcť vám vašu situáciu riešiť.
  5. Všetky súťažné tímy a jednotlivci v tomto ročníku súťaže postúpia do finále, ktoré sa uskutoční v prvej polovici decembra 2020 (on-line alebo osobne, podľa podmienok v tom čase). 
  6. Po skončení súťaže dostanete súťažné návrhy a budete ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou.

Kde potrebujú pomôcť lepšie hospodáriť s vodou?

 
zatiaľ nikto nerieši
[Názov zadania]

Obnova mokradí a mŕtvych ramien pri vodnom toku Sekčov


[Riešená lokalita]
Prešov

[Zadávateľ]
Mesto Prešov

[Kľúčové slová]
mokrade, mŕtve ramená, obnova, ochrana, informovanosť
 
zatiaľ nikto nerieši
[Názov zadania]

Prameň slanej(?) vody na Solivare


[Riešená lokalita]
Prešov, Solivar

[Zadávateľ]
Mesto Prešov

[Kľúčové slová]
slaný(?) prameň, prieskum, návrh riešenia, prírodno-krajinársky
 
Rieši tímov: 2
[Názov zadania]

Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina


[Riešená lokalita]
Žilina

[Zadávateľ]
Občianske združenie Dobšinského sad

[Kľúčové slová]
Všivák, voda, biokoridor, odkrytie, klíma, progres
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Revitalizácia koryta a brehov riečky Drázus v Rožňave.


[Riešená lokalita]
Rožňava

[Zadávateľ]
Otvor dvor o.z

[Kľúčové slová]
Revitalizácia rieky, verejný priestor pri rieke, rieka ako mestotvorný prvok
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Obnova Lakšárskeho jazera


[Riešená lokalita]
Lakšárska Nová Ves

[Zadávateľ]
Obecný úrad

[Kľúčové slová]
jazerné bahno, rybochovné jazero, CHKO Záhorie, terénne merania
 
zatiaľ nikto nerieši
[Názov zadania]

Modrozelenošedý systém v uliciach mesta Žilina


[Riešená lokalita]
Žilina

[Zadávateľ]
Mesto Žilina

[Kľúčové slová]
zvyšovanie odolnosti voči klimatickým extrémom; hospodárenie s dažďovou vodou v urbanizovanom prostredí; mestský ekosystém; voda a zeleň
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie


[Riešená lokalita]
Veľké Zálužie

[Zadávateľ]
Obec Veľké Zálužie

[Kľúčové slová]
protipovodňové opatrenie, dažde, záplavy, bahno
 
zatiaľ nikto nerieši
[Názov zadania]

Záplavy v časti Kotrbál a Ceroviny (Nové Sady)


[Riešená lokalita]
Nové Sady

[Zadávateľ]
Obec Nové Sady

[Kľúčové slová]
prívalové dažde, záplavy, znečistenie studní
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Nedostatok vody v Tuhári


[Riešená lokalita]
Tuhár

[Zadávateľ]
Obec Tuhár

[Kľúčové slová]
sucho, nedostatok vody v studniach, problém s požiarnou vodou.
 
zatiaľ nikto nerieši
[Názov zadania]

Zadržiavanie dažďovej vody z polí a ciest v obci Sekule a jej následné využitie


[Riešená lokalita]
Sekule

[Zadávateľ]
Obec Sekule

[Kľúčové slová]
Problém by sa dal možno riešiť zachytávaním dažďovej vody v nejakej vodozádržnej nádrži a vyriešením využitia takto zadržanej dažďovej vody
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk