Situácie na riešenie

Bojujete so suchom, povodňami, nadmernou spotrebou vody alebo iným problémom?
Súťaž Pre vodu vám pomôže riešiť problémy s vodou.

Zapojením do súťaže získate nové pohľady a riešenia spracované do formy jednoduchých štúdií, ktoré vám pomôžu efektívnejšie hospodáriť s vodou. Tieto môžete použiť podľa potrieb vašej komunity.

Ako sa môžete zapojiť?

  1. Do 25. septembra 2017 prostredníctvom elektronického formuláru zadajte situáciu, ktorú chcete riešiť. Môže ísť napr. o prevenciu sucha a povodní, potrebu zadržiavať alebo zasakovať dažďovú vodu, čistenie a využívanie sivej vody, zníženie spotreby pitnej vody a pod. Podrobnejšie informácie nájdete v Pravidlách pre zadávanie situácií.
  2. Do formuláru vyplníte, čo chcete dosiahnuť a čo by mali pre vás súťažiaci spracovať.
  3. Súťažiaci si budú môcť vybrať vaše zadanie ako tému pre vypracovanie súťažného návrhu v rámci tzv. otvorenej kategórie, v ktorej môžu súťažiť jednotlivci aj tímy. V rámci kategórie „študentské školské tímy“ budú skupiny študentov riešiť vybrané modelové problémy, ktoré budú vybrané z nominovaných situácií v aktuálnom alebo v predchádzajúcich ročníkoch súťaže. Budeme radi, ak študentom poskytnete podporu v podobe ďalších informácií alebo konzultácií.
  4. Uzávierka súťažných návrhov je 22.marca 2018. Až potom na webe zverejníme všetky prihlásené súťažné projekty a vy zistíte, koľko tímov sa rozhodlo pomôcť vám vašu situáciu riešiť.
  5. Najlepšie súťažné tímy a jednotlivci postúpia do finále, ktoré sa uskutoční 4. mája 2018
  6. Po skončení súťaže dostanete súťažné návrhy a budete ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou.

Kde potrebujú pomôcť lepšie hospodáriť s vodou?

 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Revitalizácia toku Trnávky


[Riešená lokalita]
Trnava

[Zadávateľ]
Mesto Trnava

[Kľúčové slová]
revitalizácia tokov, zadržiavanie vody, ochladzovanie vzduchu
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Revitalizácia jazierka v zámockom parku Hlohovec


[Riešená lokalita]
Hlohovec

[Zadávateľ]
Mesto Hlohovec

[Kľúčové slová]
vodný režim, parkové jazierko, revitalizácia
 
Rieši tímov: 2
[Názov zadania]

Analýza príčin povodní v obci Utekáč


[Riešená lokalita]
Utekáč

[Zadávateľ]
Obec Utekáč

[Kľúčové slová]
povodne, odtok vody
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Obnova ramena Hrona pri Rudne


[Riešená lokalita]
Rudno nad Hronom

[Zadávateľ]
Obec Rudno nad Hronom

[Kľúčové slová]
revitalizácia, riečny ekosystém, Hron
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Voda pre komunitnú záhradu


[Riešená lokalita]
Zvolen

[Zadávateľ]
Mesto Zvolen

[Kľúčové slová]
zrážková voda, polievanie, záhrada
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Zvýšenie biodiverzity v areáli ČOV Rakytovce


[Riešená lokalita]
Banská Bystrica - časť Rakytovce

[Zadávateľ]
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

[Kľúčové slová]
priemyselný areál, biodiverzita, zrážková voda
 
zatiaľ nikto nerieši
[Názov zadania]

Voda pre kopanice obce Bzince pod Javorinou


[Riešená lokalita]
Bzince pod Javorinou

[Zadávateľ]
Obec Bzince pod Javorinou

[Kľúčové slová]
kanalizácia, pitná voda
 
zatiaľ nikto nerieši
[Názov zadania]

Využitie prameňa v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP


[Riešená lokalita]
Košice - Sídlisko KVP

[Zadávateľ]
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

[Kľúčové slová]
voda, prameň, využitie
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.
Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. 

Nadácia Ekopolis už 25 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 068 projektov v celkovej sume 19,3 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 


www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: prevodu@ekopolis.sk