Situácie na riešenie

Bojujete so suchom, povodňami, nadmernou spotrebou vody alebo iným problémom?
Súťaž Pre vodu vám pomôže riešiť problémy s vodou.

Zapojením do súťaže získate nové pohľady a riešenia spracované do formy jednoduchých štúdií, ktoré vám pomôžu efektívnejšie hospodáriť s vodou. Tieto môžete použiť podľa potrieb vašej komunity.

Ako sa môžete zapojiť?

  1. Do 3. februára 2020 prostredníctvom elektronického formuláru nominujte situáciu, ktorú chcete riešiť. Môže ísť napr. o prevenciu sucha a povodní, opatrenia na zadržiavanie alebo vsakovanie dažďovej vody, čistenie a využívanie sivej vody, zníženie spotreby pitnej vody, využitie prameňa alebo vody z neho, ktorá dnes odchádza bez využitia do kanalizácie a pod. Podrobnejšie informácie nájdete v Pravidlách pre zadávanie situácií.
  2. Do formuláru vyplníte, čo chcete dosiahnuť a čo by mali pre vás súťažiaci spracovať.
  3. Súťažiaci si budú môcť vybrať vaše zadanie ako tému pre vypracovanie súťažného návrhu v rámci tzv. otvorenej kategórie, v ktorej môžu súťažiť jednotlivci aj tímy. V rámci kategórie „študentské školské tímy“ budú skupiny študentov riešiť vybrané modelové problémy, ktoré budú vybrané organizátorom z nominovaných situácií v aktuálnom alebo v predchádzajúcich ročníkoch súťaže. Budeme radi, ak študentom poskytnete podporu v podobe ďalších informácií alebo konzultácií.
  4. Uzávierka súťažných návrhov je 30. septembra 2020. Až potom na webe zverejníme všetky prihlásené súťažné projekty a vy zistíte, koľko tímov sa definitívne rozhodlo pomôcť vám vašu situáciu riešiť.
  5. Najlepšie súťažné tímy a jednotlivci postúpia do finále, ktoré sa uskutoční v druhej polovici novembra 2020
  6. Po skončení súťaže dostanete súťažné návrhy a budete ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou.

Kde potrebujú pomôcť lepšie hospodáriť s vodou?

 
zatiaľ nikto nerieši
[Názov zadania]

Rekonštrukcia jazierka v areáli ZŠ Haličská cesta Lučenec


[Riešená lokalita]
Lučenec

[Zadávateľ]
ZŠ Haličská cesta Lučenec

[Kľúčové slová]
jazierko, ekologická stabilita, retencia dažďovej vody, brehové porasty
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Opatrenia na efektívne nakladanie s vodami v Banskobystrickom pivovare


[Riešená lokalita]
Banská Bystrica

[Zadávateľ]
Banskobystrický pivovar, a.s.

[Kľúčové slová]
zrážková voda – priemyselný areál – zadržanie vody
 
zatiaľ nikto nerieši
[Názov zadania]

Zadržiavanie dažďovej vody v átriu školy v Poprade vytvorením jazierka


[Riešená lokalita]
Poprad

[Zadávateľ]
Základná škola s materskou školou

[Kľúčové slová]
zadržiavanie dažďovej vody
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Vodozádržné opatrenia na Majzonovom námestí v Nových Zámkoch


[Riešená lokalita]
Nové Zámky

[Zadávateľ]
Mesto Nové Zámky

[Kľúčové slová]
vodozádržné opatrenia, Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
 
Rieši tímov: 1
[Názov zadania]

Revitalizácia studničky a jej priľahlého okolia v meste Revúca


[Riešená lokalita]
Revúca

[Zadávateľ]
Mesto Revúca

[Kľúčové slová]
studnička, vodný ekosystém, revitalizácia
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.
Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk