[Názov zadania]

Nedostatok vody v Tuhári


[Riešená lokalita]
Tuhár, Banskobystrický kraj
GPS: 48°25'42.79" N 19°30'14.22" E
Problém je v celej obci. V studniach je stále menej vody, v lete pri 3 dňoch tepla sú studne suché. Potok je na jar super, no v lete môžme chodiť po dne.

[Zadávateľ]
Obec Tuhár

[Kľúčové slová]
sucho, nedostatok vody v studniach, problém s požiarnou vodou.

Stručný popis problému

Obec Tuhár je podhorská obec v okrese Lučenec. Máme dlhodobý problém s pitnou a úžitkovou vodou, nemáme v studniach vodu, nemáme žiadnu požiarnu nádrž, žiadne jazierko a máme malý potok, z ktorého rýchlo voda odtečie. Niekedy sme tu mali rybník. Sme v lone prírody a atraktívna obec pre turistov a návštevníkov.

Popis východiskovej situácie

Dlhodobo sa snažíme vyriešiť problém s vodou. Od r. 2004 máme rozpracovaný verejný vodovod a stále ho nemáme, je nedokončený. Na druhej strane - keď začne pršať, voda rýchlo ujde. V minulosti pred 100 rokmi bol tu rybník, teraz už neexistuje ani hrádza. V dedine sú však budovy, kde by sa dala zachytávať zrážková voda a dala by sa zúžitkovať, napr. ako zdroj úžitkovej vody.

Koho alebo čoho sa problém týka?

všetkých občanov obce, fauny flóry, zvierat, hospodárenia

Vlastnícke pomery

V tejto etape nie sú relevantné.

Cieľ projektu

Zistiť možnosti na riešenie problému sezónneho nedostatku vody, navrhnúť riešenie - viac úžitkovej a pitnej vody v katastri a účelové využitie na zavlažovanie v obci a možnosti použitia ako požiarnej nádrže - môžu byť aj podzemné nádrže s prečerpávaním, prípadne prepadom.

Následné využitie súťažných návrhov

Návrhy od mladých odborníkov využijeme na ďalšie získavanie informácií a možností získania finančných prostriedkov na celkové alebo čiastočné realizácie.

Požadovaný výstup súťažného návrhu

Vypracovanie technického návrhu, štúdie, vizualizácie projektu.

Fotografie

Pre spracovanie súťažného návrhu sa prosím prihláste!
[Kontakt]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)

[Prílohy]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk