[Názov zadania]

Zadržiavanie dažďovej vody z polí a ciest v obci Sekule a jej následné využitie


[Riešená lokalita]
Sekule, Trnavský kraj
GPS: 48°36´1´´N, 17°0´9´´E
Okolie kostola, priľahlá komunikácia detské ihrisko a rodinné domy v okolí

[Zadávateľ]
Obec Sekule

[Kľúčové slová]
Problém by sa dal možno riešiť zachytávaním dažďovej vody v nejakej vodozádržnej nádrži a vyriešením využitia takto zadržanej dažďovej vody

Stručný popis problému

V obci Sekule /90880/ sa najmä počas daždivejších dní stáva, že centrum obce v okolí kostola býva zaplavené náporom dažďovej vody a vody z polí, ktoré prostredníctvom miestnych odvodňovacích kanálov stekajú cez areál kostola a následne dochádza k zaplaveniu priľahlej miestnej komunikácie a okolitého priestranstva a ohrozeniu rodinných domov.

Popis východiskovej situácie

Je to dlhodobá záležitosť, ale vzhľadom na to, že tento problém sa prejaví len počas daždivých dní, nikto mu nevenoval dostatočnú pozornosť.

Koho alebo čoho sa problém týka?

Tento problém sa dotýka, centra obce a ľudí žijúcich v okolí kostola a budovy Obecného úradu.

Vlastnícke pomery

Prevažná časť pozemkov je v majetku Obce Sekule, okrem priľahlých rodinných domov.

Cieľ projektu

Vyriešiť zaplavovanie centra obce v danej lokalite a nájsť plnohodnotné využitie prípadne zachytenej dažďovej vody.

Následné využitie súťažných návrhov

Ak by sa stretlo riešenie súťažných návrhov s podporou Obecného zastupiteľstva a občanov, radi ich návrh riešenia zrealizujeme ak to bude možne vzhľadom na jeho finančnú náročnosť.

Požadovaný výstup súťažného návrhu

Od súťažiacich by sme očakávali návrh riešenia uvedeného problému spočívajúci v ideovom návrhu spojenom s technickým riešením, prípadne vizualizáciou úpravy daného územia.

Fotografie

Pre spracovanie súťažného návrhu sa prosím prihláste!
[Kontakt]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)

[Prílohy]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk