Súťaž Pre vodu 2019

Navrhni, ako hospodárne zaobchádzať s vodou
a získaj Cenu Nestlé vo výške 1 000 €.

Ako súťaž funguje?

 1. Samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásia do 3. 2. 2019 reálne problémové situácie a ty im ich následne môžeš pomôcť vyriešiť.  
 2. Súťaží sa v dvoch kategóriách – prvá je pre študentské školské tímy, ktoré vedie pedagóg/čka z univerzity alebo vysokej školy. Tieto tímy riešia pridelené modelové situácie priamo v teréne, pričom vytvorený návrh riešenia na konci odprezentujú miestnej komunite, a víťazný návrh vyberie porota, podobne ako pri otvorenej kategórii.
 3. V rámci druhej, otvorenej kategórii sa môže zúčastniť ktokoľvek - vyber si niektorú zo situácií alebo navrhni vlastný nápad. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Viac informácií nájdeš v Pravidlách.
 4. Až po registrácii budeš mať možnosť vidieť podrobnejšie informácie o nominovaných problémoch (zadaniach).
 5. Súťažný návrh môžeš spracovať ako jednotlivec, alebo pozvi ďalších kreatívcov z iných odborov. Tím môže mať maximálne 6 členov.
 6. Súťažný návrh môžeš až do odovzdania konzultovať s tvojimi pedagógmi, priateľmi či inými odborníkmi a upravovať. Využi kontakt na zadávateľa situácie, ktorú si si vybral.
 7. Uzávierka súťažných projektov v štvrtom ročníku bude 30. 09. 2019 (vrátane), súťažný návrh sa podáva elektronicky cez formulár na webe (vpravo). Budeme ale radi, ak nám návrh pošleš už skôr.  
 8. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty (predpokladáme max. 6 projektov), ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od týchto tímov.
 9. Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 13. novembra 2019 v Bratislave.
 10. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € resp. 200 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000 €.
 11. Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú s tebou ďalej spolupracovať.
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.
Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk