Súťaž Pre vodu 2018

Navrhni, ako hospodárne zaobchádzať s vodou
a získaj Cenu Nestlé vo výške 1 000 €.

Ako súťaž funguje?

 1. Samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásili reálne problémové situácie a ty im ich môžeš pomôcť vyriešiť.  
 2. Súťaží sa v dvoch kategóriách – prvá je pre študentské školské tímy, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy. Tieto tímy riešia modelové situácie priamo v teréne počas víkendov, pričom vytvorený návrh riešenia na konci odprezentujú miestnej komunite, a víťazný návrh vyberie porota, podobne ako pri otvorenej kategórii.
 3. V rámci druhej, otvorenej kategórii sa môže zúčastniť ktokoľvek - vyber si niektorú zo situácií alebo navrhni vlastný nápad. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Viac informácií nájdeš v Pravidlách.
 4. Až po registrácii budeš mať možnosť vidieť podrobnejšie informácie o nominovaných problémoch (zadaniach).
 5. Súťažný návrh môžeš spracovať ako jednotlivec, alebo pozvi ďalších kreatívcov z iných odborov. Tím môže mať maximálne 6 členov.
 6. Súťažný návrh môžeš až do odovzdania konzultovať s tvojimi pedagógmi, priateľmi či inými odborníkmi a upravovať. Využi kontakt na zadávateľa situácie, ktorú si si vybral.
 7. Uzávierka súťažných projektov v štvrtok ročníku bude 7. 10. 2019 - informácie budú zverejnené v  dostatočnom predstihu. Budeme ale radi, ak nám návrh pošleš už skôr.  
 8. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty (predpokladáme max. 6 projektov), ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od týchto tímov.
 9. Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční na jeseň 2019.
 10. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € resp. 200 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000 €.
 11. Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú s tebou ďalej spolupracovať.

Prihlásené súťažné návrhy

[Názov zadania]

Voda pre záhradu, záhrada pre všetkých


[Riešená lokalita]

Zvolen


[Autor]
Júlia Bobríková
[Názov zadania]

Protipovodňové a vodozádržné opatrenia pre obec Utekáč


[Riešená lokalita]

Utekáč


[Autor]
Michal Tomlain
[Názov zadania]

Analýza príčin povodní v obci Utekáč


[Riešená lokalita]

Utekáč


[Autor]
Mario Staviarsky
[Názov zadania]

Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka


[Riešená lokalita]

Trnava


[Autor]
Jakub  Mydla
[Názov zadania]

Obnova ramena Hrona pri Rudne


[Riešená lokalita]

Rudno nad Hronom


[Autor]
Ágnes  Agócsová
[Názov zadania]

Jazierko v ČOV Rakytovce


[Riešená lokalita]

Banská Bystrica - časť Rakytovce


[Autor]
Katarína Trnková
[Názov zadania]

Obnova častí mŕtveho ramena Tice


[Riešená lokalita]

Svätá Mária, Rad


[Autor]
Adam Repel
[Názov zadania]

Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde.


[Riešená lokalita]

Trstené pri Hornáde


[Autor]
Matúš  Lechman
[Názov zadania]

Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa


[Riešená lokalita]

Maňa


[Autor]
Attila  Tóth
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.
Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. 

Nadácia Ekopolis už 25 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 068 projektov v celkovej sume 19,3 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 


www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: prevodu@ekopolis.sk