Súťaž Pre vodu 2018

Finále súťaže sa uskutočnilo 4. mája 2018 v priestoroch hotela TATRA v Bratislave, kde finalisti prostredníctvom prezentácií osobne predstavili svoje súťažné návrhy. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí z otvorenej kategórie ocenila odborná porota odmenami 1000 eur, 500 eur a 200 eur. Víťazný tím z kategórie školských tímov získal cenu 1000 eur.

Otvorená kategória:
1.miesto: Attila Tóth: Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa (1 000 €)
2.miesto: Ágnes Agócsová: Obnova ramena Hrona pri Rudne (500 €)
3.miesto: Adam Repel: Obnova častí mŕtveho ramena Tice (200 €)

Kategória školských tímov:
1.miesto: Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, STU Bratislava (1 000 €)

finale-2018-a.JPG finale-2018-b.JPG

V tohtoročnej súťaži PRE VODU súťaží až deväť návrhov na efektívne hospodárenie s vodou

6. 4. 2018
Študenti z univerzity v Banskej Bystrici začínajú riešiť zadržanie vôd v ČOV Rakytovce

10. 11. 2017
Súťaž PRE VODU – Mladí ľudia môžu opäť pomôcť efektívne riešiť hospodárenie s vodou
16. 10. 2017
Blíži sa uzávierka v súťaži PRE VODU
13. 9. 2017

3. ročník súťaže PRE VODU s novinkami a záštitou ministra

24. 08. 2017

Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.
Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk