Workshopy

V rámci súťaže PRE VODU organizujeme semináre pre záujemcov o súťaž, ale aj pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o pozitívnych príkladoch opatrení na efektívne hospodárenie s vodou.

Už uskutočnené workshopy:

5. 8. 2020 - exkurzia na miesta dobrej praxe "Hospodárenie s vodou v zastavanej krajine"

Predstavenie opatrení:
1) Banská Bystrica - Jazierko na zrážkovú vodu v ČOV Rakytovce: praktická realizácie študentského návrhu kolektívu študentov Prírodovedeckej fakulty UMB Banská Bystrica pod vedením Ing. K. Trnkovej, PhD.
2) Zvolen - Vodozádržné a adaptačné opatrenia pri Technickej univerzite vo Zvolene: zelená strecha na autobusovej stanici, dažďové záhrady, jazierko s fontánou na zrážkovú vodu.
3) Banská Štiavnica a okolie: Koreňové čistiarne odpadových vôd a súvisiace vodozádržné opatrenia: Múzeum vo Svätom Antone, Forest Glamping – Počúvadlo, Richňava – chatová oblasť   
pozvánka v pdf TU
 

2. 7. 2020 - exkurzia "Dunaj a krajina okolo neho"
Súčasťou sprievodného programu súťaže PRE VODU 2020 sú aj odborné semináre a exkurzie, ktorých cieľom je upozorniť na aktuálne výzvy a problémy ochrany vôd na Slovensku. Jednou z lokalít, o ktorej sa dnes hovorí, je Dunaj a zvyšok jeho vnútrozemskej delty, ktorý predstavuje najväčšiu ramennú sústavu v strednej a východnej Európe. Cieľom exkurzie bolo poskytnúť pohľad na problematiku zásobovania ramennej sústavy vodou a možných riešení tohto problému.
Prezentácie zo seminára:

pozvánka na seminár v .pdf TU

27. - 28. február 2017 - Brno
Tréning prezentačných zručností pre finalistov súťaže Pre vodu - pre pozvaných účastníkov. Workshop prebehol v partnerskej organizácii Nadace Partnerství v Čechách (viac info TU).

22. február 2017 - Banská Bystrica

Seminár "Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí" s cieľom poskytnúť účastníkom aktuálne a zrozumiteľné informácie o tom, ako reagovať (opatrenia/technické riešenia, nástroje, možnosti poradenstva a financovania a pod.) na stále častejšie extrémne prejavy počasia – ako sú napr. vlny horúčav, suchá, záplavy, búrky, krátkodobé striedanie teplôt či nárast priemernej teploty, s dôrazom na sídelné prostredie miest a obcí. Prezentácie zo seminára sú dostupné TU.
 

21. november 2016 - Košice
Ing. Martina Paulíková: Predstavenie súťaže "PRE VODU" (.pdf)
Ing. Matej Plesník: Inovatívne opatrenia na adaptáciu na zmeny klímy - riešenia parkovísk a spevnených plôch (.pdf)
Ing. Milan Hronec:
Protipovodňové opatrenia v krajine na dolnom toku Gemerského Turca (vytváranie pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných) (.pdf)
Pozvánka s programom TU v .pdf


9. november 2016 - Bratislava - téma: Obnova mokradí, odtok vody
Ing. Martina Paulíková: Predstavenie súťaže "PRE VODU" (.pdf)
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.: Revitalizácie vodných tokov (.pdf)
Ing. Vladimír Mosný, PhD.: Odtok vody z krajiny, jeho zmeny a vplyv človeka (.pdf)
Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.: Manažment dažďových vôd v mestách (.pdf)
Pozvánka s programom TU v .pdf

24. október 2016 - Zvolen - téma: Voda a sídla.
Martina Paulíková: Predstavenie cieľov súťaže "PRE VODU" a jej výsledkov z prvého ročníka 2015/2016 (.pdf)
Jozef Štefko: Zelené strechy a adaptácia na zmenu klímy (.pdf)
Branislav Oláh, Igor Gallay: Zmena využívania krajiny a jej vplyv na odtok vody (.pdf)
Tatiana Schlampová: Dažďové záhrady - praktické príklady efektívneho hospodárenia s vodou v sídlach (.pdf)
Pozvánka s programom TU (.pdf)

8. apríl 2016 - Brno - téma: Komunikácia - ako dobre prezentovať svoje dobré nápady? (lektor: Lukáš Hrdlička, presentation.com). Workshop sa uskutočnil v priestoroch Nadace Partnerství, Údolní 33 v Brne, a bol určený pre finalistov súťaže PRE VODU z Čiech a Slovenska.


1. apríl 2016 - Piešťany - prezentácie mentorov a členov poroty - Eva Wernerová: Vodné toky ako súčasť urbanizovaného prostredia; Vladimír Mosný: Odtok vody z krajiny, jeho zmeny a vplyv človeka. Obhliadka potoka Dubová a jeho okolia (revitalizovaný úsek).

16. marec 2016 - Banská Bystrica - téma: nakladanie s dažďovou vodou v mestách (doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. z STU v Bratislave).

Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk